Theo lý thuyết Ngũ Hành thì Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là năm chất đầu tiên tạo ra thế giới, tạo ra vũ trụ. Năm chất đó kết hợp với nhau, nương tựa và ức chế lẫn nhau mà tạo ra muôn vật.

Và đó chính là nguồn gốc phát sinh của thế giới.Tạo hóa đã ứng dụng thuyết Ngũ Hành tương sinh tương khắc để có sự sinh khắc trong đời sống tạo thành mối khép kín sinh lão bệnh tử, nên nếu thuận gọi là sinh còn nghịch gọi là khắc để có sự suy tàn, hủy diệt

ngũ hành
Thứ tự của Ngũ Hành sẽ là Thủy – Hỏa – Mộc – Kim – Thổ.

1. Hành Thủy: Tĩnh Thuận, vì có khí tĩnh mà nhu thuận làm cho vạn vật được bế tàng, gìn giữ

Hành Thủy có tính chất tàng chứa (Tàng), hàn lạnh hướng xuống
Thủy là nước, mềm mại, nhu thuận, sâu hiểm

2. Hành Hỏa: Thăng Minh, có nghĩa là bừng sáng, có khí thịnh trưởng làm cho vạn vật được phát triển

 • – Hỏa có tính nhiệt, phát triển (Trưởng), hướng lên
 • – Hỏa: lửa, nóng, sáng, linh hoạt, sáng tạo
 • – Người mạng Hoả thích làm lãnh đạo, và có khuynh hướng làm quá sự việc

3. Hành Mộc: Phu Hòa vì nó phân bổ ra khí ôn hòa làm cho vạn vật được nẩy sinh tươi tốt

 • – Mộc có tính chất động, khởi đầu, sinh sôi, dài thẳng
 • – Mộc là gỗ cây, sống, tăng trưởng, dẻo dai và chịu đựng
 • – Người mạng Mộc tính dễ thay đổi, dịu dàng và chịu khó vươn lên

4. Hành Kim: Thẩm Bình

 • – Kim có tính chất thanh tĩnh, thu sát thu lại (Thu)
 • – Kim: kim loại cứng rắn, lạnh, cương mãnh, bền chắc

5. Hành Thổ: Bị Hóa, vì nó đầy đủ khí hóa sinh vạn vật, làm cho vạn vật được đầy đủ hình thể

 • – Thổ có tính chất nuôi dưỡng, sinh sản (Hóa dục)
 • – Thổ: đất, đầy đặn, chịu đựng, nguồn của sinh sôi
 • – Người mạng Thổ giỏi chịu đựng, thủ thành và sinh nở tốt
 • – Người mạng Thủy thâm sâu khó lường và giỏi trốn tránh
 • – Quy luật của Ngũ Hành tương sinh tương khắc.

Xem thêm: Những màu sơn tường nào giúp gia đình luôn hạnh phúc?

Tương sinh: Giữa các Ngũ Hành có mối quan hệ nuôi dưỡng, giúp đỡ, thúc bổ trợ nhau, đó là quan hệ Tương sinh. Còn bao hàm ý là ngũ hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện: cái sinh ra nó (sinh nhập) và cái nó sinh ra (sinh xuất).

 • – Mộc sinh mệnh Hỏa
 • – Hỏa sinh Thổ
 • – Thổ sinh Kim
 • – mệnh Kim sinh mệnh Thủy
 • – Thủy sinh Mộc

Tương khắc: Giữa Ngũ Hành có mối quan hệ ức chế nhau để giữ thế quân bình, đó là quan hệ Tương khắc. Trong mối tương khắc, mỗi hành ngoài ra có hai mối quan hệ: cái khắc nó (khắc nhập) và cái nó khắc (khắc xuất).

 • – Thủy khắc Hỏa
 • – Hỏa khắc Kim
 • – Kim khắc Mộc
 • – Mộc khắc Thổ
 • – Thổ khắc Thủy

Quy luật chế hóa Ngũ Hành tương sinh tương khắc

 • – Thủy khắc Hỏa – Hỏa sinh Thổ – Thổ khắc Kim
 • – Hỏa khắc Kim – Kim sinh Thủy – Thủy khắc Hỏa
 • – Mộc khắc Thổ – Thổ sinh Kim – Kim khắc Mộc
 • – Thổ khắc Thủy – Thủy sinh Mộc – Mộc khắc Thổ
 • – Kim khắc Mộc – Mộc sinh Hỏa – Hỏa khắc Kim

Tương sinh, tương khắc không hề tồn tại một cách độc lập với nhau trong phong thủy. Trong tương khắc luôn có những mầm mống của tương sinh, trong tương sinh luôn có mầm mống của tương khắc. Do đó vạn vật luôn luôn tồn tại và phát triển.

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong phong thủy
5 (100%) 2 votes

Địa chỉ: 32 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12 , Quận 4 700000 Hồ Chí Minh